Chiều ngày 11/12/2020 tại trường THCS Phương Xá, cụm SHCM số 1 tổ chức SHCM chuyên đề STEM.

Về dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Ngọc Luận - HUV Trưởng phòng GD&ĐT huyện, các đồng chí Nghiệp vụ Phòng GD&ĐT, CBQL và GV bộ môn của các trường trong cụm.

Qua phần hướng dẫn, triển khai chuyên đề của thầy giáo Nghiêm Tiến Đông (GV Vật lý), cô giáo Nguyễn Bích Phượng (GV tổ Sinh - Hóa), cô giáo Nguyễn Thị Thu thủy (GV Công nghệ) và báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề của các nhóm học sinh đại diện đã giúp cho cán bộ, giáo viên tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn hiểu rõ về giáo dục STEM. STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến (các lĩnh vực) khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học – theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế.

Tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn - Chuyên đề STEM “Những ứng dụng Vật lý - Hóa học - Công nghệ trong đời sống”, cán bộ, giáo viên trong cụm đã tham gia thực hành, trải nghiệm và phát biểu ý kiến sôi động.

Chuyên đề STEM là cơ sở ban đầu để cán bộ, giáo viên trong cụm lan tỏa mô hình giáo dục STEM, là cơ hội để trao đổi, nghiên cứu thay đổi phương pháp và hình thức dạy học, là tiền đề để giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu, sáng tạo, tạo ra sân chơi khoa học bổ ích, lí thú cho học sinh với nhiều nội dung kiến thức liên môn cần áp dụng để giải quyết một vấn đề thực tiễn.

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt hoạt chuyên môn